REZERVĂ ACUM Rezerva transferul

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Ultima actualizare: 07 noiembrie 2019

 

 

Regulamentul General privind protectia Datelor cu Caracter Personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) se aplica pe intreg teritoriul Uniunii Europene începând cu 25 Mai 2018.

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a tuturor celor care ne-au pus la dispoziție datele lor prin participarea la campanii organizate de noi, a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

 

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită observarii următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal ("date personale”).

 

Prezenta Politica explică practicile BUCHAREST CONFORT SUITES RELAX SRL (în continuare denumită “Relax Comfort Suites”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către Relax Comfort Suites.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Relax Comfort Suites se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările nationale privind protecția datelor cu caracter personal.      

                                                   

Prin aceasta Politica, Relax Comfort Suites dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

 

 

CINE SUNTEM?

 

Suntem BUCHAREST CONFORT SUITES RELAX SRL, persoana juridica romana cu sediul social in București, str. Litovoi Voievod nr. 46, subsol, cam. 2, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7360/2008, având codul fiscal nr. RO 23776095.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

Relax Comfort Suites, în calitate de operator de date cu caracter personal, a desemnat societatea BATTLEGROUP SRL, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

 

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politica, utilizând datele de contact de mai jos:

 

Denumire DPO: BATTLEGROUP SRL

E-mail DPO: dpo@battlegroup.ro

Website: www.battlegroup.ro

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ elemente precum adresa de e-mail, domiciliul, numarul de telefon, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

 

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

 

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate în calitate de client, sunt de regulă următoarele: nume și prenume, adresă de domiciliu/resedinta, codul numeric personal/numarul de identificare nationala, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, nationalitatea, semnatura și imaginea dumneavoastră.         

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Relax Comfort Suites.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Relax Comfort Suites se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 

1.    Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

 

2.    Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

 

3.  Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

 

4.    Corecte și actualizate;

 

5.    Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

 

6.    Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.   În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului de prestari-servicii hoteliere. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

 

2.   În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse fie de legislatia in domeniul hotelier, fie de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

 

3.   În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

 

4. În în vederea exercitării unui interes legitim al operatorului de date personale - Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, pentru monitorizarea securității persoanelor, spațiilor și/sau a bunurilor, BUCHAREST CONFORT SUITES RELAX SRL va supraveghea video unele zone ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora. De asemenea, accesul este controlat in incinta sediiilor BUCHAREST CONFORT SUITES RELAX SRL, în special în zonele care impun exclusiv accesul angajaților, pentru o mai bună securitate a spațiilor, echipamentelor și informațiilor societății.

 

PROCESAREA FORMULARULUI ONLINE DE REZERVARE

In situatia in care doriti sa efectuati o rezervare utilizand website-ul nostru www.relaxcomfort-suites.ro, vom prelucra urmatoarele date personale: nume si prenume, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de email, numarul de telefon, numarul cardului bancar, numele si prenumele detinatorului cardului bancar, data expirarii cardului bancar si codul CVC al cardului bancar. Relax Comfort Suites va folosi informațiile pe care le furnizați prin transmiterea unei rezervari online, exclusiv cu scopul de a da curs solicitarii dumneavoastră.

                                                                                                                                                

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul metodelor descrise pe website-ul Relax Comfort Suites, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici a Relax Comfort Suites SRL.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise electronic pentr efectuarea rezervarilor, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Relax Comfort Suites colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Relax Comfort Suites (furnizori de servicii IT, procesatori de plati electronice, etc)

 

Cu toate acestea, Relax Comfort Suites a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

 

Relax Comfort Suites se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

De asemenea, este posibil ca Relax Comfort Suites să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu Relax Comfort Suites, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

 

Prin contactarea Relax Comfort Suites în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. si Relax Comfort Suites, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici a societatii Relax Comfort Suites.

 

RECRUTARE

Dacă aplicați pentru o poziție în cadrul Relax Comfort Suites, documentul de tip Curriculum Vitae care vă aparține sau alte informații pe care ni le furnizați vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea cererii dvs. și pentru gestionarea procesului de recrutare. Ca urmare a transmiterii în mod voluntar a documentului de Curriculum Vitae, Relax Comfort Suites nu verifică exactitatea conținutului, nu va acceptă automat aplicația sau nici nu va face o ofertă de angajare.

 

Documentul de tip CV pe care îl trimiteți catre Relax Comfort Suites va fi folosit doar pentru procesul de selecție internă a candidaților. Nu vom distribui, închiria sau vinde în mod voluntar datele dumneavoastră în afara Relax Comfort Suites, cu excepția cazului în care suntem obligați să vă împărtășim informațiile dvs. unor terțe părți care oferă servicii în numele nostru.

 

                                                                                                                     

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Relax Comfort Suites vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru Relax Comfort Suites de a proceda în acest mod.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, autoritatilor publice, partenerilor cu care Relax Comfort Suites colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Relax Comfort Suites.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul Relax Comfort Suites poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Relax Comfort Suites.

 

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Relax Comfort Suites neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

                

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIES

Site-ul Relax Comfort Suites folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Relax Comfort Suites poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 

1.    Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale, precum și pentru un termen ulterior în situația în care există o obligație legală de păstrare pentru Relax Comfort Suites;

 

2.    În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră;

 

3.    În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs.;

 

4.     În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă retrageți consimțământul, vă dezabonați sau ne solicitați să le ștergem.

 

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Relax Comfort Suites le prelucrează:

 

1.        Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

 

2.        Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.

 

3.        Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

 

4.        Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă căprelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Relax Comfort Suites) să verifice corectitudinea Datelor;

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

- operatorul (de exemplu, Relax Comfort Suites) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Relax Comfort Suites) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Relax Comfort Suites) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 

5.        Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

 

6.        Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

7.        Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

8.        Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Relax Comfort Suites.

 

9.      Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

 

10.      Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

11.      Dreptul de a dezactiva Cookies - aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Relax Comfort Suites le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul Relax Comfort Suites. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1.    Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

 

2.    Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

 

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de Relax Comfort Suites ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel profesional.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Relax Comfort Suites a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Relax Comfort Suites, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Relax Comfort Suites sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei politici.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Relax Comfort Suites poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Relax Comfort Suites. Relax Comfort Suites nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Relax Comfort Suites nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Relax Comfort Suites.

In situatia in care prezenta Politica va fi modificata, veti putea identifica momentul actualizarii ei conform datei mentionate la inceputul sau, in cadrul paragrafului Ultima modificare; vă rugam să consultați Politica revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Relax Comfort Suites dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

 

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.